Takım Koçluğu

Özellikle eğitim kurumlarında takımların [zümrelerin] daha etkin, daha verimli ve daha uyumlu çalışmalarına olanak sağlayacak ortamın ve ilişkilerin oluşturulması için takım üyelerinin hep birlikte ortak bir hedef için aldıkları koçluk programıdır.

Takım koçluğu süreci nasıl işliyor?

Süreç takımın farkındalığına ve öğrenmesine yönelik uygulamalı çalışmalar içeriyor. Katılımcılar okul içinde  bir ekip olarak iletişim dili oluşturmak, takım dinamiklerini anlamak ve bu anlayış doğrultusunda takımın ve üyelerinin kişisel ve bütünsel olarak gelişim alanlarını fark ederek hedeflerini gerçekleştirmek için eylem adımlarını tasarlıyorlar. Takım koçluğu görüşmelerinin süresi 3 saattir. Takım koçluğu görüşme sayısı takımla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda belirleniyor.